Településünk

 

 

Polgármester köszöntője

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm településünk honlapján. Örömömre szolgál, hogy érdeklődik községünk iránt, és meglátogatta internetes oldalunkat. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy a hasznos információk és fellelhető szolgáltatások mellett, megismerkedhet Kémes község történelmi múltjával és kulturális hagyományaival.
A képviselő társaimmal azon dolgozunk, hogy Kémes az itt lakók számára otthonosabbá váljék. Azért dolgozunk, hogy Kémesen érdemes legyen élni, családot alapítani, gyermekeket nevelni, távlati terveket szőni, mert aki itt él látja a falu jövőjét, fejlődését.

A honlaphoz hasznos és kellemes időtöltést kívánok, Kémes vendégszerető lakossága  nevében pedig szeretettel hívok és várok mindenkit községünkbe!

Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

 

A településünk története

Fekvése
A település Baranya déli részén, a Dráva völgyében, az Ormánság területén helyezkedik el, a Sellye-Harkány úton.
Története
A bronzkor késői szakaszában 1100-800 között a régióban élt Umasiros kultúra népére vonatkozóan szórványleletek kerültek elő. A faluban 1950-ben a hídépítés során késő római sír leletei is előkerültek.
A község nevének első írásos említése 1077-1095 közötti időkből való, a Rád (Dráva) birtok I. László király kori határjárásban tűnt fel Kemus néven, 1177-ben pedig Kemes alakban említik. A határjárásban körülhatárolt uradalom 5 mai falu: Tésenfa, Kémes, Csehi, Szerdahely és Kovácshida területét ölelte fel, pontosan követve ezek mai határát.
Még a tatárjárás előtt kerülhetett a Kán nemzetséghez tartozó Siklósiak kezére, mert egy 1251-ben a két Kémesen (Nagy- és Kiskémes) és uradalmán mint öröklött birtokukon osztoztak, amely Simon fia Gyulának jutott.
A középkori település az 1333-1335 közötti pápai tizedjegyzékben önálló plébániaként szerepel, s papja 1335-ben 12 báni pápai tizedet fizetett.
A török uralom ideje alatt végig lakott volt, lakói azóta is magyarok. Régen Lakban volt a falu, de onnan a törökök elűzték az embereket. A lakosság a templom harangját a Fölös nevű helyen eltemette, a törökök viszont megtalálták és Pécsre vitték. Később a falu a Nagy-Kertben volt található. Ez alacsony fekvésű hely, gyakran elöntötte a víz, ezért költöztek el az akkori lakosok a jelenlegi helyre. A néphagyomány szerint a belterületen valamikor vár állt, amit török várnak neveztek. Emellett volt a temető. A várat alagút kötötte össze a siklósi várral. Többfelé találtak csontmaradványokat és régi pénzeket. Azt tartják, hogy a falu neve a közeli mocsárral van összefüggésben. A mocsárban sok gém telepedett le, ezért is hívják Gémösnek, majd később Kémösnek.
A település népessége sajnos lassú, de folyamatos apadást mutat. Népességmegtartó ereje csökken, mely javarészt a csekély munkalehetőségnek köszönhető. A község fő munkáltatójává - mint számos környékbeli településen – az önkormányzat vált.
2013. március 1-től az önkormányzati rendszer átalakítását követően önálló hivatala betagozódott a Kovácshidai közös Önkormányzati Hivatalba, annak kirendeltségeként látja el a volt korábbi körjegyzőség négy településének, Kémes, Cún, Szaporca és Tésenfa községeknek közigazgatási feladatait.
2013. április 25-én kihelyezett kormányülést tartottak a településen.
Nevezetessége
Református templom, 1800-ban épült, a festett kazettás mennyezet 1826-ból való.
Híres lakosa volt

Tarr István népi zenész, cimbalmos, népdalénekes

Kémes település címere: Hamarosan...

Kémes település zászlója: Hamarosan...

 

Intézményeink

Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha
Művelődési Ház (kormányzati funkción működtetve)
Községi Könyvtár (kormányzati funkción működtetve)
Védőnői szolgálat (kormányzati funkción működtetve)

 

Közösségeink

Bőközi Polgárőr Egyesület
vezetője: Szolykóné Pfeifer Gabriella
címe: 7843 Kémes, Kossuth u. 18.

Dél-Baranyáért Alapítvány
vezetője: Pohl Marietta
címe: 7843 Kémes, Kossuth u. 8.

Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány
vezetője: Horváth Zoltánné
címe: 7843 Kémes, Vértanúk u. 1.

Fenntartható Ormánság Nonprofit Közhasznú Kft.
vezetője: Horváth Zoltán
címe: 7843 Kémes, Petőfi u. 18-20.

Kémes az Ormánságért Egyesület
elnöke: Molnár Zsófia
címe: 7843 Kémes, Petőfi u. 36.

Kémesi „Közös Út” Nonprofit Kft.
Vezetője: Nagy Brigitta
Címe: 7843 Kémes, Kossuth u.18.

Kortárs Ellátó Közösségi és Kulturális Egyesület
vezetője: Balogh Edina
címe: 7843 Kémes, Vértanúk u. 37.

Kortárs Ellátó Szociális Szövetkezet
vezetője: Balogh Edina
címe: 7843 Kémes, Vértanúk u. 37.

 

Közlekedés

2007. március 3-án közlekedett utoljára személyvonat Kémesen a Barcs-Villány vonal egyik megállóhelye volt. Ma már csak közúton közelíthető meg, személyautóval, vagy autóbusszal: menetrendek.hu

Térkép