Önkormányzat

 

Képviselő-testület

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester
Löfflerné Tarr Ágnes alpolgármester
Molnár Zsófia külsős alpolgármester
Vócsa Józsefné külsős alpolgármester
Dr. Láng Györgyi képviselő
Horváth Zoltánné képviselő
Várdaróci Szilárd képviselő

 

Bizottságok és tagjaik

Ügyrendi Bizottság (állandó bizottság)

Dr. Láng Györgyi elnök
Horváth Zoltánné tag, elnökhelyettes
Várdaróci Szilárd tag

 

Testületi ülés

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint tartja üléseit. Ülései a zárt ülés kivételével nyilvánosak. A nyilvános ülések jegyzőkönyvei a következő menüpontban érhetők el.

 

Jegyzőkönyvek

Hamarosan...

Rendeletek

A képviselő-testület által 2013. július 1. óta elfogadott rendeleteket, vagy a korábban elfogadott, de ezen határidő után módosított rendeleteket kötelező közzétenni a www.njt.hu honlapon, így azok onnan tudják letölteni. Az njt.hu oldalon nem szereplő rendeletek ügyfélfogadási időben megtekinthetők a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Kémesi Kirendeltségén.

 

Közérdekű adatok

Hamarosan...