Pályázatok

 

 

Nyertes pályázataink

A tervezett fejlesztés során megtörténik Kémesen a Vértanuk útján a vízelvezető árkok rendezése, a kocsibejárók megfelelő szinten történő megépítésével ahol ez indokolt. A felesleges vizek elvezetésére átemelő telepet létesül, ahonnan nyomóvezetékkel kerül átemelésre az összegyűlt csapadékvíz Szaporca község vízelvezető rendszerébe, A projektben megvalósuló beavatkozással csökken az érintett terület vízkár veszélyeztetettsége, mely a felhívás egyik kiemelt céljaként került meghatározásra. A tervezett árkok szikkasztó rendszerűek, így megvalósul a vizek helyben tartása. A víz helyben tartását jelenti a felesleges vizek Pécsi-víz holtágába vezetése is. E megoldások teljes mértékben-összhangban állnak a felhívás lokális vízvisszatartás törekvésével, a felszíni vizek jótéti, valamint ökologikus célokra történő hasznosításával.
A projekt elsődleges célja hogy Kémesen a Vértanúk útja menti ingatlanok vízkár elleni védelmének biztosítása. E célkitűzés teljesítése érdekében az utca mindkét oldalán kiépítésre kerül egy-egy szikkasztó árokrendszer. Az árkok nem lesznek burkolva pont a szikkasztó jellegük miatt, a kialakított rézsűk védelme biológiai úton, gyepesítéssel lesz megvédve az eróziós hatások ellen. A közút és a lakóingatlanok között húzódó árkok felett a gépjármű behajtásának biztosítása érdekében a meglévő bejárók megmaradnak, a bejárók alatti átereszek átépítése, bővítése a szükséges esetekben megtörténik, illetve a beavatkozás során megsérült bejárók helyreállítására is sor kerül.
A Vértanúk útja végén az úttest alatt áteresz épül, a bal oldali árok átemelő teleppel történő összekapcsolása érdekében. Szaporcán a Kossuth Lajos utca alatt szintén áteresz kerül kialakításra az út jobb oldalán lévő árokrendszer befogadóval történő megfelelő összekapcsolása érdekében.
Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával a projekt hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodást elő segítő életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, és végső soron az ésszerű és tudatos vízgazdálkodáshoz.

 

 

Pályázati kiírásaink

 

Közbeszerzés