Pályázatok

 

 

Helyi cselekvési terv

Projekt összefoglaló tanulmány

Rendezvénynaptár

 

EFOP-3.7.3-16-2017-00079 Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás
mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről

 

 

Nyertes pályázataink

 

Magyar Falu Program
Pályázó neve:Kémes Község Önkormányzata
Cím: 7843 Kémes, Kossuth u. 18.
Adószám: 15331146-2-02
MFP azonosító:1004808792, KÓD:MFP-OJKJF/2021

Projekt azonosítója:3282414772

Pályázat címe: Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
Benyújtás dátuma: 2021.05.05..
Támogatás összege: 4 713 452 Ft
 
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.08.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.12.31.


 

Egyedi szennyvízkezelés című VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú
Elszámolható összköltség 170 843 738 Ft
Támogatási intenzítás 90%
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.08.31.

SZÖVÉTNEK V.

Humán szolgáltatások fejlesztése az Ős-Dráva Program területén, Felsőszentmárton központtal
EFOP-1.5.3-16-2017-00052

ALAPADATOK

Főkedvezményezett: Felsőszentmárton Községi Önkormányzat Projekt kezdete: 2018. február 1. Projekt vége: 2020. október 29. Projekt megvalósítási időtartama: 30 hónap A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 244.772.420 Ft A támogatás mértéke: 100% A konzorciumot alkotó tagok: Felsőszentmárton Községi Önkormányzata (gesztor), Bogdása Községi Önkormányzata, Csányoszró Községi Önkormányzata, Dél-Baranyáért Alapítvány, Drávakeresztúr Községi Önkormányzata, Human Exchange Alapítvány, Josip Gujas Dzuretin Horvát Kulturális és Sport Központ, Kémes Községi Önkormányzata, Kémesi Óvodai Társulás partnerei: Cún, Diósviszló, Drávapiski, Kovácshida, Szaporca és Tésenfa Községi Önkormányzatok, Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha.

További információk...  


 

 

 

 

Projekt Címe: Vízkár veszélyezettség csökkentése Kémesen.
Projekt  Száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00006
Támogatás összege: 57 831 217 Ft.


A tervezett fejlesztés során megtörténik Kémesen a Vértanuk útján a vízelvezető árkok rendezése, a kocsibejárók megfelelő szinten történő megépítésével ahol ez indokolt. A felesleges vizek elvezetésére átemelő telepet létesül, ahonnan nyomóvezetékkel kerül átemelésre az összegyűlt csapadékvíz Szaporca község vízelvezető rendszerébe, A projektben megvalósuló beavatkozással csökken az érintett terület vízkár veszélyeztetettsége, mely a felhívás egyik kiemelt céljaként került meghatározásra. A tervezett árkok szikkasztó rendszerűek, így megvalósul a vizek helyben tartása. A víz helyben tartását jelenti a felesleges vizek Pécsi-víz holtágába vezetése is. E megoldások teljes mértékben-összhangban állnak a felhívás lokális vízvisszatartás törekvésével, a felszíni vizek jótéti, valamint ökologikus célokra történő hasznosításával.
A projekt elsődleges célja hogy Kémesen a Vértanúk útja menti ingatlanok vízkár elleni védelmének biztosítása. E célkitűzés teljesítése érdekében az utca mindkét oldalán kiépítésre kerül egy-egy szikkasztó árokrendszer. Az árkok nem lesznek burkolva pont a szikkasztó jellegük miatt, a kialakított rézsűk védelme biológiai úton, gyepesítéssel lesz megvédve az eróziós hatások ellen. A közút és a lakóingatlanok között húzódó árkok felett a gépjármű behajtásának biztosítása érdekében a meglévő bejárók megmaradnak, a bejárók alatti átereszek átépítése, bővítése a szükséges esetekben megtörténik, illetve a beavatkozás során megsérült bejárók helyreállítására is sor kerül.
A Vértanúk útja végén az úttest alatt áteresz épül, a bal oldali árok átemelő teleppel történő összekapcsolása érdekében. Szaporcán a Kossuth Lajos utca alatt szintén áteresz kerül kialakításra az út jobb oldalán lévő árokrendszer befogadóval történő megfelelő összekapcsolása érdekében.
Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával a projekt hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodást elő segítő életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, és végső soron az ésszerű és tudatos vízgazdálkodáshoz.

Az engedélyezési és kiviteli tervek elfogadása folyamatban van.


 

 

 

Pályázati kiírásaink

 

Közbeszerzés